Regab, Vatten eller luft i systemet, Regab löser problemet!
Katalogomslaget, cirkel med exemple produkter